UA-98263643-1

Uslovi kupovine

Uslovi kupovine

Kreiranjem porudžbine pritiskom na dugme "Poruči", Vi (u daljem tekstu "Kupac") potvrđujete da ste pročitali, prihvatili i složili se da budete obavezani ovim uslovima prodaje, bez ograničenja. Ovi uslovi prodaje su podložni promenama, stoga Vas molimo da pročitate ove uslove pre svake kupovine.Ovi uslovi prodaje rukovode Vašom kupovinom bilo kog proizvoda koga nudi firma ZTR.PC SERVICE (u daljem tekstu "Kompanija") na sajtu www.kingston.rs (u daljem tekstu "Web sajt"). Molimo Vas da pročitate ove uslove prodaje pažljivo. Oni sadrže veoma važne informacije o Vašim pravima i obavezama, kao i ograničenja i isključenja koja se odnose na Vas.

 1. Proizvodi. Kompanija je ovlašćena da prodaje proizvode koji se nude na prodaju na Web sajtu. Kompanija može da prekine prodaju bilo kog proizvoda u bilo kom trenutku bez prethodne najave. Ups.rs nastoji da svi opisi, cene i raspoloživost proizvoda budu tačni, ali ne isključuje mogućnost grešaka. Cene proizvoda koje se pojavljuju na Web sajtu su sa PDV-om, ali ne uključuju troškove transporta, koji će biti naknadno iskazani i dodati na računu.
 2. Porudžbine. Porudžbine su neobavezujuće sve dok ne budu bile prihvaćene od strane Kompanije. Prihvatanje porudžbina Kupaca biće saopšteno Kupcu na Web sajtu i putem e-maila. Kompanija zadržava pravo, da bez prethodne najave, ograniči količinu bilo kog poručenog proizvoda. Provera podataka može se zahtevati pre prihvatanja bilo koje porudžbine.

  Radno vreme Web sajta je od 00-24 h, 7 dana u nedelji. Porudžbine će biti obrađene na sledeći način:
  • porudžbine prispele radnim danima do 12h, biće obrađene istog dana,
  • porudžbine prispele radnim danima posle 12h, biće obrađene sledećeg radnog dana,
  • porudžbine prispele subotom do 12h, biće obrađene istog dana. Međutim roba će biti isporučena prvog radnog dana,
  • porudžbine prispele nedeljom i praznicima, biće obrađene prvog radnog dana.
 3. Način plaćanja. Plaćanje proizvoda na Web sajtu je moguće izvršiti na jedan od sledeća tri načina:
  1. Opštom uplatnicom/e-banking
   Kupac porudžbinu može platiti opštom uplatnicom u bilo kojoj pošti ili banci, kao i putem svog e-banking naloga. Uplata se vrši direktno na račun Kompanije. Rok za uplatu je 48h (2 radna dana) od trenutka kreiranja porudžbine.

   Podaci koji su obavezni da se upišu na uplatnici su sledeći:
   • Primalac: ZTR.PC SERVICE
   • Tekući račun: 160-310252-35
   • Ukupno za uplatu: Tačan iznos sa porudžbenice
   • Poziv na broj: Broj online porudžbenice
  2. Na licu mesta
   Kupac porudžbinu može platiti na licu mesta, tj. na mestu isporuke koje je odabrao. Postoje dva načina plaćanja na licu mesta:
   • Gotovinom 

   U slučaju da je Kupac izabrao ovaj način plaćanja, porudžbina će biti prihvaćena i procesuirana isključivo posle uspešno obavljene provere istinitosti porudžbine. Proveru istinitosti porudžbine vrše osobe koje su zadužene za podršku Kupcima na Web sajtu, a zaposleni su u Kompaniji. Provera će biti izvršena u roku od 24h od trenutka prijema porudžbine.

 4. Otkazivanje porudžbine. Kompanija zadržava pravo otkazivanja poružbina u slučajevima:
  • kada Kupac nije izvršio uplatu opštom uplatnicom ili e-banking nalogom u roku od 48h (2 radna dana) od kreiranja porudžbine
  • kada se Kupac nije odazvao, u roku od 24h od kreiranja porudžbine, na telefonski poziv korisničkog servisa Web sajta radi utvrđivanja istinitosti porudžbine. Ova mera provere se izvršava u slučajevima kada kupac želi da plati proizovde na mestu preuzimanja (na licu mesta)

  • nedovoljnih zaliha određenog proizvoda u trenutku poručivanja
  Kupac će dobiti obaveštenje na Web sajtu i putem e-maila u bilo kom od ova tri slučaja.
 5. Način isporuke. Cena transporta i rok isporuke zavise od načina isporuke koji je Kupac izabrao prilikom kreiranja porudžbine na Web sajtu. Dole navedeni rokovi za isporuku se računaju u zavisnosti od izabranog načina plaćanja. Ukoliko je Kupac odabrao da plati opštom uplatnicom, rok isporuke se računa od trenutka evidentiranja uplate na računu Kompanije. A ukoliko je Kupac odabrao da plati na licu mesta, rok isporuke se računa od trenutka uspešno obavljene provere istinitosti porudžbine.

  Načini isporuke mogu biti sledeći:

  1. Besplatna isporuka, ako je Kupac poručio robu u vrednosti većoj od 2999 din.sa PDV-om. Rok isporuke je 1-3 radna dana.

  2. Kurirskom službom, na zadatu adresu koju je Kupac naveo. Cena transporta je jasno izražena prilikom odabira ovog načina isporuke, pri kreiranju porudžbine. Rok isporuke je 1-2 radna dana. Prilikom odabira ovog načina isporuke roba može biti isporučene:

   • Na kućnu adresu Kupca, gde ćemo poslati i račun ili
   • Na neku drugu adresu koju je Kupac naveo kao mesto isporuke. U tom slučaju je Kupac u obavezi da unese ime, prezime i kontakt telefon osobe koja će primiti gume umesto Vas. Takođe je potrebno da unese i adresu za slanje računa, ako se razlikuje od adrese za isporuku.

   • Ako se kupac odlučio za ovaj način isporuke, proizvode koje kupuje na Web sajtu kao i troškove transporta može platiti samo opštom uplatnicom.

  Za isporuke koje se vrše preko kurirske službe, koristi se adresa i podaci koje je Kupac naveo prilikom kreiranja porudžbine. Kako bi isporuka bila uspešna, Kompanija će kurirskoj službi, dostaviti sledeće podatke o Kupcu: ime, prezime i kontakt telefon. Ovi podaci se neće koristiti u druge svrhe.

  Iako će Kompanija učiniti sve razumne napore da isporuči proizvode Kupcu u okviru definisanih rokova isporuke, Kompanija neće biti odgovorna za kašnjenja u prijemu i isporuci porudžbina, koja su izazvana događajem koji je izvan razumne kontrole Kompanije. Takvi događaji mogu biti, ali nisu ograničeni na: požar, poplava i druge prirodne nepogode; štrajk, pobuna, rat ili druga neprijateljstva; delovanja i propuste prevoznika, telefonskih kompanija i internet provajdera; prekid ili kašnjenje na serveru ili Web sajtu izazvani događajem van kontrole Kompanije, kao što su nestanak struje ili napad na Web sajt od strane osoba poznatih pod nazivom "Hakeri".

 6. Troškovi isporuke. Troškovi isporuke porudžbina na Web sajtu, nisu uključeni u cenu proizvoda koja se nalazi na Web sajtu. Ovi troškovi mogu da variraju u zavisnosti od vrste poručenih proizvoda, kao i od izabrane kurirske službe. Cena transporta, za svaku posebnu porudžbinu, biće jasno istaknuta prilikom odabira načina isporuke. Važeće cene transporta biće predstavljene u trenutku kupovine na Web sajtu i biće dodate u ukupnu vrednost fakture.

 7. Odustajanje od ugovora na daljinu. U skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača, kao potrošač imate pravo na reklamaciju po osnovu odustanka od ugovora na daljinu, u roku od 14 dana od datuma zaključenja ugovora.

  Pravo na odustanak od ugovora na daljinu možete da ostvarite popunjavanjem Obrasca za odustanak, koji se dostavlja nakon naručivanja na Ups.rs sajtu, na mejl adresu iz narudžbenice. Ukoliko Vam u momentu odustajanja od ugovora na daljinu ne bude dostupan Vaš mail na kojem se nalazi Obrazac za odustanak, uvek ga možete preuzeti ovde.

  Vaša obaveza kao potrošača, a prema zakonu, jeste da najkasnije 14 dana od datuma prijema Obrasca za odustanak, popunjeni Obrazac za odustanak dostavite nama:

  • elektronskim putem (skeniranu kopiju), na e-mail adresu: reklamacije@kingston.rs
  • poštom (original), na adresu „ZTR.PC SERVICE”, Svetog Save 36,22240 Šid.

  Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana, a rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od prijema zahteva.
  Troškovi vraćanja robe padaju na teret kupca.

  NAPOMENA:
  Ukoliko roba nije korišćena i takva se vrati, ZTR.PC SERVICE. Vam vraća kompletan iznos uplatom na Vaš tekući račun. U slučaju da je roba  (korišćena), a ne potpadaju pod redovan reklamacioni postupak, Vi se jednostavno predomislite, ZTR.PC SERVICE se obavezuje da Vam izvrši povrat sredstava uplatom na tekući račun, u iznosu ne većem od 50% u zavisnosti od stanja robe koju vraćate. Skrećemo Vam pažnju da kao potrošač odgovarate za umanjenu vrednost robe od 50%, ukoliko zahtev za odustanak od ugovora na daljinu podnesete nakon što ste koristili ( pisali ili koristili ). Zato Vas molimo da nas kontaktirate na 022/716-922 ako postoji bilo kakvo nezadovoljstvo pre nego što počnete sa korišćenjem kupljene robe. Hvala unapred!

 8. Saobraznost robe i postupak reklamacije. U skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača, trgovac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine (24 meseca) od dana prelaska rizika na Vas kao potrošača.

  To zapravo znači da ako prilikom kupovine ustanovite da postoji neslaganje između onoga što smo Vam potvrdili i onoga što ste dobili (u udžbenicima), Vaše je pravo da se na to žalite i tražite da Vas obeštetimo.

  Reklamaciju na saobraznost robe kao potrošač, a po zakonu, možete da prijavite:

  • usmeno, na broj telefona 022/716-922
  • elektronskim putem, na e-mail adresu: reklamacije@kingston.rs
  • pisanim putem, na adresu „ZTR.PC SERVICE”, Svetog Save 36, 22240 Šid.

  Prilikom prijavljivanja reklamacije, potrebno je da popunite Zapisnik o reklamaciji na kvalitet proizvoda. Zapisnik o reklamaciji proizvoda možete preuzeti ovde.

  Ukoliko Vam Web sajt ne bude dostupan u momentu izjavljivanja reklamacije na saozbranost proizvoda, molimo Vas da prilikom izjavljivanja reklamacije na jedan od navedenih načina, tražite i da Vam dostavimo Zapisnik o reklamaciji na kvalitet proizvoda, kako biste mogli da ostvarite svoje pravo.

  Za pokretanje postupka reklamacije potrebno je da nam dostavite sledeće:

  • Proizvod koji reklamirate
  • Originalni račun o kupovini
  • Popunjen Zahtev za reklamaciju, koji je potpisan od strane kupca čime potvrđuje verodostojnost unetih podataka
  • Adresu na kojoj se može preuzeti reklamirani proizvod (radi preuzimanja – mesto za predaju reklamacija je praktično adresa koju Vi odredite, iz praktičnih razloga)

  Po prijemu Vaše izjave o reklamaciji (popunjen Zahtev za reklamaciju), Delmax doo preuzima obavezu organizovanja kurirske službe da preuzme reklamirane proizvode na adresi koju Vi odredite. Troškovi preuzimanja i dopremanja proizvoda do ZTR.PC SERVICE padaju na teret ZTR.PC SERVICE.
  Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana od dana prijema zahteva, a rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od prijema zahteva.