UA-98263643-1

Način plaćanja

Plaćanje proizvoda na Web sajtu je moguće izvršiti na jedan od sledeća tri načina:

 1. Opštom uplatnicom/e-banking
  Kupac porudžbinu može platiti opštom uplatnicom u bilo kojoj pošti ili banci, kao i putem svog e-banking naloga. Uplata se vrši direktno na račun Kompanije. Rok za uplatu je 48h (2 radna dana) od trenutka kreiranja porudžbine. Podaci koji su obavezni da se upišu na uplatnici su sledeći:
  • Primalac: ZTR.PC SERVICE
  • Tekući račun: 160-310252-35
  • Ukupno za uplatu: Tačan iznos sa porudžbenice
  • Poziv na broj: Broj online porudžbenice
 2. Na licu mesta
  Kupac porudžbinu može platiti na licu mesta, tj. na mestu isporuke koje je odabrao. U slučaju da je Kupac izabrao ovaj način plaćanja, porudžbina će biti prihvaćena i procesuirana isključivo posle uspešno obavljene provere istinitosti porudžbine. Proveru istinitosti porudžbine vrše osobe koje su zadužene za podršku Kupcima na Web sajtu, a zaposleni su u Kompaniji. Provera će biti izvršena u roku od 24h od trenutka prijema porudžbine.
  • Gotovinom 
  • U slučaju da je Kupac izabrao ovaj način plaćanja, porudžbina će biti prihvaćena i procesuirana isključivo posle uspešno obavljene provere istinitosti porudžbine. Proveru istinitosti porudžbine vrše osobe koje su zadužene za podršku Kupcima na Web sajtu, a zaposleni su u Kompaniji. Provera će biti izvršena u roku od 24h od trenutka prijema porudžbine.