UA-98263643-1

Saobraznost i odustajanje od ugovora

Saobraznost i odustajanje od ugovora

 

U skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača, trgovac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine (24 meseca) od dana prelaska rizika na Vas kao potrošača. To zapravo znači da ako prilikom kupovine ustanovite da postoji neslaganje između onoga što smo Vam potvrdili i onoga što ste dobili.Vaše je pravo da se na to žalite i tražite da Vas obeštetimo.

Reklamaciju na saobraznost robe kao potrošač, a po zakonu, možete da prijavite:

  • usmeno, na broj telefona 022/716-922
  • elektronskim putem, na e-mail adresu: reklamacije@kingston.rs
  • pisanim putem, na adresu „ZTR.PC SERVICE”, Svetog Save 36, 22240 Šid

Prilikom prijavljivanja reklamacije potrebno je da popunite Zapisnik o reklamaciji na kvalitet proizvoda. Zapisnik o reklamaciji proizvoda možete preuzeti ovde.
Ukoliko Vam Web sajt ne bude dostupan u momentu izjavljivanja reklamacije na saozbranost proizvoda, molimo Vas da prilikom izjavljivanja reklamacije na jedan od navedenih načina, tražite i da Vam dostavimo Zapisnik o reklamaciji na kvalitet proizvoda, kako biste mogli da ostvarite svoje pravo.

Za pokretanje postupka reklamacije potrebno je da nam dostavite sledeće:

  • Proizvod koji reklamirate
  • Originalni račun o kupovini
  • Popunjen Zahtev za reklamaciju, koji je potpisan od strane kupca čime potvrđuje verodostojnost unetih podataka
  • Adresu na kojoj se može preuzeti reklamirani proizvod (radi preuzimanja – mesto za predaju reklamacija je praktično adresa koju Vi odredite, iz praktičnih razloga)

Po prijemu Vaše izjave o reklamaciji (popunjen Zahtev za reklamaciju), „ZTR.PC SERVICE” preuzima obavezu organizovanja kurirske službe da preuzme reklamirane proizvode na adresi koju Vi odredite. Troškovi preuzimanja i dopremanja proizvoda do „ZTR.PC SERVICE” padaju na teret „ZTR.PC SERVICE”.
Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana od dana prijema zahteva, a rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od prijema zahteva.

 

ODUSTANAK OD UGOVORA NA DALJINU I POSTUPAK REKLAMACIJE

U skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača, kao potrošač imate pravo na reklamaciju po osnovu odustanka od ugovora na daljinu, u roku od 14 dana od datuma zaključenja ugovora. Pravo na odustanak od ugovora na daljinu možete da ostvarite popunjavanjem Obrasca za odustanak, koji se dostavlja nakon naručivanja na www.ups.rs sajtu, na mejl adresu iz narudžbenice.
Ukoliko Vam u momentu odustajanja od ugovora na daljinu ne bude dostupan Vaš mail na kojem se nalazi Obrazac za odustanak, uvek ga možete preuzeti ovde.

Vaša obaveza kao potrošača, a prema zakonu, jeste da najkasnije 14 dana od datuma prijema Obrasca za odustanak, popunjeni Obrazac za odustanak dostavite nama:

  • elektronskim putem (skeniranu kopiju), na e-mail adresu: reklamacije@kingston.rs
  • poštom (original), na adresu „ZTR.PC SERVICE”, Svetog Save 36, 22240 Šid.

 

Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana, a rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od prijema zahteva.
Troškovi vraćanja robe padaju na teret kupca.

NAPOMENA:

Ukoliko roba nije korišćena i takvu je vratite, „ZTR.PC SERVICE”. Vam vraća kompletan iznos uplatom na Vaš tekući račun. U slučaju da je roba (korišćena), a ne potpada pod redovan reklamacioni postupak, Vi se jednostavno predomislite, „ZTR.PC SERVICE.” se obavezuje da Vam izvrši povrat sredstava uplatom na tekući račun, u iznosu ne većem od 50% u zavisnosti od stanja robe koje vraćate. Skrećemo Vam pažnju da kao potrošač odgovarate za umanjenu vrednost robe od 50%, ukoliko zahtev za odustanak od ugovora na daljinu podnesete nakon što ste koristili robu (pisali) koje su predmet povrata. Zato Vas molimo da nas kontaktirate na 022/716-922 ako postoji bilo kakvo nezadovoljstvo pre nego što koristite kupljene proizvode. Hvala unapred!